Skip to content
Kravhantering Linkedin

Tips om hur ni kan skapa mer relevant kravhantering

  • Öppna er kravhantering för innovation

  • Basera den på vilja att utveckla

  • Gör den i samverkan mellan verksamhet och inköp

  • Tillåt premiering av ”övervärden” som faktiskt skapar värde i verksamheten

  • Håll kraven på rätt nivå oavsett risker

  • Hantera och värdera risker i er kravställning på ett relevant sätt

Läs och hämta vårt whitepaper som ger insikt och tips om hur man kan förbättra kravhanteringen.