WHITEPAPERS

Next-step-digitization_small

IS PERFORMANCE BASED PROCUREMENT THE NEXT STEP FOR DIGITIZATION?

En genomgång av vilken digitalisering vi kan förvänta oss inom inköp och upphandling i en nära framtid. (Engelska) 

 

 

Breaking the low bid paradigm_small

BREAKING THE LOW BID PARADIGM!

Vår mångåriga erfarenhet från inköpsverksamhet är att "lägsta pris" strikt baserat på skall-krav är en svag metod. Varför är det så och hur kan du göra annorlunda? Beställ vårt whitepaper och ta reda på det! (Engelska). 

 

Kravhantering_small

KRAVHANTERING – DRIVER MOT INNOVATION ELLER GAMMAL LÖSNING?

Öppnar er kravhantering för innovation och förnyelse eller driver den mot gamla lösningar? Hur kan man göra för att förändra och förnya? (Only in swedish)

 

 

 

 

 

TCO_small

TCO: 

TOTAL COST OF OWNERSHIP - TOTAL ÄGARKOSTNAD - 
ELLER ATT SE BORTOM INKÖPSPRISET

Om man väljer det lägsta produktpriset kan man då vara säker på att man faktiskt har valt det mest kostnadseffektiva alternativet? Hur gör man för att få fram summan av alla livstidskostnader för en produkt? (Only in swedish)

 

DuPont_small

WHAT IS THE DUPONT ANALYSIS AND WHAT DOES IT TELL YOU?

DuPont analysis is a useful way and technique to look at two ratios, ROA and ROE.

(Engelska)

Kravuppfyllnad -500px

HUR STÄLLER MAN KRAVUPPFYLLNAD OCH FUNKTIONELLA KRAV MOT PRIS?

Med förutsägbar metodik kan man säkra ”mer rätt än fel” och att leverantörernas olikheter faktiskt värderas för att söka rätt affär.

(Only in swedish)

Leverantörsrisker_small

VARFÖR HANTERAS LEVERANTÖRSRISKER SÅ SÄLLAN I UPPHANDLING?

Hur kan man hantera risker som är mindre troliga men som om de inträffar helt skulle förändra val av leverantör i upphandling. Vilka risker är relevanta att ta?

(Only in Swedish)