IS PERFORMANCE BASED PROCUREMENT THE NEXT STEP FOR DIGITALISATION?

En genomgång av vilken digitalisering vi kan förvänta oss en en nära framtid. (Engelska)

Beställ kostnadsfritt här.

BREAKING THE LOW BID PARADIGM!

Vår erfarenhet från decennier av upphandling och inköp är att lägsta pris baserat helt på skallkrav är en mycket svag metod. Varför och hur kan man göra det bättre? (Engelska)

Beställ kostnadsfritt här.

KRAVHANTERING – DRIVER MOT INOVATION ELLER GAMMAL LÖSNING

Öppnar er kravhantering för innovation och förnyelse eller driver den mot gamla lösningar? Hur kan man göra för att förändra och förnya?

Beställ kostnadsfritt här.