Skip to content

Produkt

Inköpssystemet för kravhantering och utvärdering som förbättrar processen.

ProTendering är ett inköpssystem för en del av hela inköpsprocessen, delen från kravdokument till utvärdering av anbud. Systemet digitaliserar och automatiserar denna process, men låter dig som användare validera och styra processen där du vill. Effekten för dig i ditt arbete är att inläsning och extraherande av krav förkortas med dagar i normalfallet. Du får det färdigsorterat för genomgång och kan därmed lätt identifiera motstridiga eller orimliga krav, så att du kan gå tillbaka till kravställaren och diskutera hur det ska hanteras. 

När du är färdig med bearbetningen av kraven så skapar programmet automatiskt en RFP i form av ett kalkylark som anbudsgivare fyller i. Därför kommer anbuden tillbaka i samma form och ProTenderings avancerade algoritm kan direkt peka ut det bästa anbudet efter dina kriterier. Du behöver inte skapa dina egna formler i kalkylark. Du har också möjlighet att sortera efter olika parametrar i fall du ser anledning att jämföra fler aspekter.

Kort sagt, du får ett verktyg som automatiserar tidskrävande manuellt arbete och får mer tid till att förbättra utfallet. Bland annat genom att lätt kunna utvärdera fler BÖR-krav och FUNKTIONELLA krav, som leder till bättre TCO, Total Cost of Ownership.  

Efficency-icon-100px

Digitaliserar manuellt arbete - sparar tid och förbättrar resultaten

  1. ProTendering inkluderar en Robotic Process Automation (RPA) som skannar dokumenten och extraherar alla krav till en fördefinierad utvärderingsmodell. Du får dem presenterade i en fördefinierad form, där du kan bearbeta och sätta prioritet i utvärderingsmodellen efter hur viktiga de är och ange vilken information leverantören ska ge som svar. 
  2. När du har gått igenom kraven, så exporterar du dem med ett klick och får ett transparent svarsformulär i form av ett kalkylblad att skicka med som bilaga i RFQn. Där har leverantörerna allting fördefinierat med den information som ska bifogas. 
  3. Anbuden kommer tillbaka i den form som du har skickat dem. Du importerar dem på sekunder och får dem i jämförbart format. Användargränssnittet underlättar utvärderingen av faktisk kravuppfyllnad. En avancerad algoritm stödjer optimering av prestanda och kravuppfyllnad mot relevant kostnad och till och med mot optimerad Total Cost of Ownership. 

Handshake-icon-100px

Fristående program - fungerar med ert nuvarande system

ProTendering koncentrerar sig enbart på det område som har litet eller inget stöd i andra system: Från kravhantering till utvärdering av anbuden. Det betyder att du använder era vanliga projektsystem precis som vanligt. Det behövs ingen implementering, det finns inget som stör ert normala arbetsflöde.


IT-Security-icon-100px

Maximal säkerhet 
- Moln bara om ni väljer det

Då inköp ofta hanterar affärshemligheter eller andra säkerhetsaspekter ända upp till nationell säkerhet, så är ProTendering ett fristående program utan internetuppkoppling eller molnkontakt. Det kan till exempel användas i samband med kärnkraft när koden har kontrollerats. Licensen gäller en användare och dator. Om ni vill dela projekt så kan ni göra det på era servrar eller i er molnlösning, med er egen säkerhetsnivå. 

Så här enkelt är det att använda.

Till höger ser ni vår Quick Guide-video som visar hur systemet fungerar från att starta ett nytt projekt till hur man använder det för att utvärdera anbuden. Vill du ha en djupare genomgång av hur det fungerar?

BOKA EN DEMO

 

 

ProTendering-processen

 

 

Process_sv_txt_3
SKAFFA LICENS NU

Börja använda ProTendering för bättre kravhantering och anbudsutvärdering. 
Köp licens direkt eller boka en demo för att se mer hur programmet fungerar.