Vad ProTendering gör

ProTendering är ett program som kompletterar andra inköpssystem och upphandlingsprocesser i det område där de flesta är svaga. ProTendering hjälper dig att tolka kravdokument genom att automatisera inläsning av krav till en avancerad och fördefinierad ”fail safe” utvärderingsmodell. Denna kan du själv styra, så du slipper sätta upp egna kalkylark i Excel. 

 

ProTendering hjälper dig att hantera mängder av krav, styra mot flera "bör" som kriterium samt funktionella krav i stället för bara "skall", för att därmed gå mot TCO-värdering – Total Ägarkostnad – i stället för lägsta pris. 

 

ProTendering sparar tid och pengar samt ökar kvaliteten. Det gör även arbetsdagen bättre och roligare för användaren. 

Programmet är helt fristående, så inga implementeringar eller insatser från någon IT-avdelning behövs. Det är inte molnbaserat, för att även kunna användas i säkerhetsklassade miljöer.

 

Vad ProTendering är

Ett fristående program som kompletterar andra program med det de saknar:

 • Robotiserad inläsning och automatiserad uppställning av krav i uppsättningsfasen.
 • Automatiserad inläsning och uppställning av anbud.

 

Vad ProTendering INTE är 

Ännu ett program för hela processen, med det som andra de redan gör bra:

 • Kommunikation och hantering av anbudsgivare och leverantörer.
 • Inbjudan och annonsering av inköp/upphandlingar. 
 • Tillgängliggörande av kontrakt för organisationer.
 • Hantering av ordrar och avbeställningar. 

Video om vår vision och genomgång av processen.

(Engelska)

Problem som ProTendering löser

 • Manuellt arbete
 • Tidspress i upphandlingar
 • Press av många parallella upphandlingar
 • Bristande förmåga till prestandabaserad utvärdering
 • Otydliga förfrågningsunderlag
 • Behov av komplexa kalkylmodeller
 • Utvärdering med lägsta pris som enda urvalskriterium

 

Positiva konsekvenser av ProTendering

 • Bättre förståelse mellan beställare/kravställare och inköpare/upphandlare. 
 • Snabbare genomförande
 • Mer relevanta anbud 
 • Utrymme för innovation från leverantörer
 • Bättre utvärderingar, baserade på seniorers know how. 
 • Bättre förståelse hos kravställare och ledning genom tydliga resultatpresentationer