Skip to content

Produkt

Verktyget som frigör din potential som inköpare.

ProTendering digitaliserar ett område som till största del hanteras manuellt idag. Det är det första programmet som ger dig ett avancerat verktyg för att utvärdera mot Total Cost of Ownership, i stället för enbart lägsta pris. Det hanterar alla typer av krav, även bör-krav, funktionella krav och riskparametrar. Du får en tydlig bild av prestanda i varje anbud och kan välja anbud baserat på optimal prestanda mot relevant kostnad.

Köp Nu 

Efficency-icon-100px

Digitaliserar manuellt arbete - sparar tid och förbättrar resultaten

  1. ProTendering inkluderar en Robotic Process Automation (RPA) som skannar dokumenten och extraherar alla krav till en fördefinierad utvärderingsmodell. Du får dem presenterade i en fördefinierad form, där du kan bearbeta och sätta prioritet i utvärderingsmodellen efter hur viktiga de är och ange vilken information leverantören ska ge som svar. 
  2. När du har gått igenom kraven, så exporterar du dem med ett klick och får ett transparent svarsformulär i form av ett kalkylblad att skicka med som bilaga i RFQn. Där har leverantörerna allting fördefinierat med den information som ska bifogas. 
  3. Anbuden kommer tillbaka i den form som du har skickat dem. Du importerar dem på sekunder och får dem i jämförbart format. Användargränssnittet underlättar utvärderingen av faktisk kravuppfyllnad. En avancerad algoritm stödjer optimering av prestanda och kravuppfyllnad mot relevant kostnad och till och med mot optimerad Total Cost of Ownership. 

Handshake-icon-100px

Fristående program - fungerar med ert nuvarande system

ProTendering koncentrerar sig enbart på det område som har litet eller inget stöd i andra system: Från kravhantering till utvärdering av anbuden. Det betyder att du använder era vanliga projektsystem precis som vanligt. Det behövs ingen implementering, det finns inget som stör ert normala arbetsflöde.


IT-Security-icon-100px

Maximal säkerhet 
- Moln bara om ni väljer det

Då inköp ofta hanterar affärshemligheter eller andra säkerhetsaspekter ända upp till nationell säkerhet, så är ProTendering ett fristående program utan internetuppkoppling eller molnkontakt. Det kan till exempel användas i samband med kärnkraft när koden har kontrollerats. Licensen gäller en användare och dator. Om ni vill dela projekt så kan ni göra det på era servrar eller i er molnlösning, med er egen säkerhetsnivå. 

Så här enkelt är det att använda.

Till höger ser ni vår Quick Guide-video som visar hur systemet fungerar från att starta ett nytt projekt till hur man använder det för att utvärdera anbuden. Vill du ha en djupare genomgång av hur det fungerar?

Boka Demo

 

 

ProTendering-processen

 

 

Process_sv_txt_3

Frigör din potential

Börja använda programmet som gör din arbetsdag bättre och gör dig till en ännu bättre inköpare. 

Köp Nu