Skip to content

Nyheter

från ProTendering

Kopiering av egna sökfraser och mer som förenklar din arbetsdag.

Laptop start 1.2.2 1000px

 

September 2023

Den viktigaste nyheten i den här senaste release 1.2 är att användbarheten med sökfraser utvidgas ytterligare, med kopiering av projektspecifika sökfraser. Nu kan du kopiera sökfraser från ett projekt till ett annat, för att slippa definiera dem igen. Det spar tid i vardagen. Det finns också möjlighet att kopiera projektspecifika eller användarspecifika sökfraser från en användare till en annan via fritt vald texteditor, om man vill använda samma sökfraser i en organisation, utan att behöva definiera dem manuellt.

Peter Sandberg, en av grundarna till Protendering:
”Jag är stolt över våra programmerare som har lyckats hitta lösningar som gynnar alla i företagen, från de som hanterar effektivare TCO och till de som behöver mer tid i arbetsvardagen.”

Man kan naturligtvis som tidigare använda och spara sökfraser. Antingen som användarspecifika, tillgängliga för varje enskild användare i alla dennes projekt eller som projektspecifika, enbart tillgängliga för det specifika projektet de skapades i. 

 

Fler nya fördelar:

Versionshantering
Det finns en säkerhetsfunktion för att användaren inte ska riskera att förlora någon data vid arbete i olika versioner av programvaran. Det är inte längre är möjligt att ett projekt öppnas i en version av programmet som är äldre än den projektet skapades med.

Intuitiva felmeddelanden
Dialoger för felmeddelande är intuitiva för användaren.  Exempelvis, meddelanden till leverantörer i svarsformuläret beskriver tydligt vad de förväntas göra respektive inte får göra. Vi har uppdaterat och förbättrat layouten på den rådata som exporteras för de som vill göra djupare upphandlingsanalys och presentera den samma.

Formatering från World
Import av rubrikformateringar från dokument följer Word standard. Säkerhetsmeddelande vid stängning av projekt för att spara och därmed undvika dataförlust har förbättrats. Likaså validering av det som importeras.

Tooltips
Du kan hitta mycket information i funktionen ”tooltips” i startrutan som öppnas när man öppnat programmet.

ProTenderings grundare släpper bok om moderna upphandlingsmetoder.

Book-on-table-800PX

Juni 2023

ProTenderings mission är att förbättra inköp och upphandling radikalt. Att skapa ett digitalt verktyg för betydligt bättre kravhantering är det stora steget. Men utan god kunskap får man inte ut det bästa ur någonting. Därför kände John Murray och Peter Sandberg ett behov av att dela med sig av sina seniora erfarenheter och kunskaper till både nya i yrket och alla som vill ta ett steg framåt i sin yrkeskunskap. Boken heter "Upphandlingsmetoder; för värdebaserade, kvalitets- och innovationsdrivna inköp. Plus lite till." och finns att beställa bland annat på Ad Libris. 

Succé på Elektronikmässan.

E-event-1-400px   E-event-2-400px

April 2023

ProTendering var representerade på Elektronikmässan i Göteborg 2-3 april både som utställare och som talare. John Murray höll ett uppskattat anförande om hållbarhet i upphandling. 

Vår monter var välbesökt och programmet ProTendering rönte stort intresse. 

 

 

Nu kan du skapa dina egna sökfraser.

Sökfraser_690x507px

Mars 2023

En ny funktion hos ProTendering är möjligheten att skapa egna sökraser. Du kan skapa de som passar dig, ditt företag eller för projekt. Det är mycket användbart till exempel inom områden med företags- eller branschspecifika uttryck och behov. Det finns många möjliga användningsområden. De standardiserade sökfraserna finns naturligtvis kvar som tidigare. 

Ta nästa steg

Börja använda ProTendering för bättre kravhantering och anbudsutvärdering. 
Köp licens direkt eller boka en demo för att se mer hur programmet fungerar.