Skip to content

Process

Kort beskrivning

Hur man arbetar i ProTendering.

Att använda ProTendering för inköpsprocessen från kravdokument till utvärdering av anbud är en effektiv och användarvänlig process.
ProTendering har en unik modul för att automatisk inkludera funktionella krav, mervärden riskparametrar och liknande värden  I denna är det enkelt att lägga in och vikta alla typer av mervärden. Den dynamiska utvärderingsmodellen uppdateras automatiskt för hantering och senare utvärdering av dessa. 
Sammanfattningsvis är ProTendering ett kraftfullt verktyg för att automatisera och effektivisera inköpsprocessen, vilket resulterar i besparingar av både tid och resurser samtidigt som kvaliteten på inköpen förbättras.
Laptop4HD-animated4-1

Steg-för-steg-guide för att använda systemet: 

 1. Inläsning och extrahering av krav: 

  Starta  applikationen och navigera till avsnittet för att börja en ny inköpsprocess. 

  Ladda upp dina kravdokument till systemet. ProTendering kommer sedan att digitalisera och extrahera kraven från dokumenten. 

  Systemet använder avancerade algoritmer för att automatisera denna process, vilket förkortar tiden som normalt skulle krävas för att manuellt läsa och extrahera krav och sedan bygga en utvärderingsmodell med dessa.

 2. Genomgång och validering av krav: 

  De extraherade kraven presenteras för användaren i en färdigsorterad form för genomgång. 

  Användaren kan enkelt identifiera motstridiga eller orimliga krav och markera dem för ytterligare diskussion med kravställaren. 

  ProTendering ger användaren möjlighet att validera och styra processen enligt deras behov och preferenser. 

 3. Skapande av svarsformulär till RFP (Request for Proposal): 

  När kraven är bearbetade och godkända kan användaren enkelt generera ett svarsformulär i kalkylformat RFP genom att klicka på en knapp. 

  Svarsformuläret bifogas i upphandlingsdokumentationen via existerande upphandlingsprocess eller system.  Anbudsgivaren fyller i kravuppfyllnad, priser och annan efterfrågad information i utvärderingsmodellen som skapats av ProTendering.

 4. Utvärdering av anbud: 

  När anbuden kommer tillbaka i samma form som RFP:et, kan ProTenderings avancerade algoritm direkt peka ut det bästa anbudet enligt användarens kriterier. 

  Användaren behöver inte skapa egna formler i kalkylarket, vilket sparar tid och minskar risken för fel. 

  Dessutom kan användaren sortera och jämföra anbuden efter olika parametrar för att säkerställa att de väljer den mest fördelaktiga lösningen för deras organisation. 

 5. Förbättring av utfallet: 

  Genom att automatisera tidskrävande manuellt arbete frigörs användarens tid för att fokusera på att förbättra utfallet av inköpsprocessen. 

  ProTendering möjliggör även utvärdering av fler BÖR-krav och FUNKTIONELLA krav, vilket leder till en bättre Total Cost of Ownership (TCO) för organisationen. 

Processen visualiserad

Process_sv_txt_5

Börja använda ProTendering för bättre kravhantering och utvärdering.