Skip to content

Inköpssystem för kravhantering och anbudsutvärdering

Spara tid och förbättra resultaten med ett nytt digitalt inköpssystem som hanterar processen från kravinläsning till utvärdering.

Boka Demo

! New! 100pxNyhet:
Nu kan du och dina kollegor skräddarsy era egna sökfraser i ProTenderings inköpssystem

Med ProTenderings nya version 1.1.0 kan du både skräddarsy och använda förvalda sökfraser.  Vinsterna med funktionen är påtagliga för hela organisationen och genom hela inköpsprocessen.

Många fördelar med den nya versionen.   
Du kan söka på ett BÖR- krav som är formulerat lite diffust som att föredra eller det vore bra och hitta dem utan svårigheter. Motsättningar i kravhantering är ett annat tillfälle då den nya funktionen kommer väl till pass. Sökfunktionen kan användas fristående under upphandlingsförberedelser för att söka efter specifika krav, och säkra att rätt krav och inga motstridigheter förekommer.   

Projektledare, kravställare och anbudsgivare kan bland annat använda den nya funktionen för att förstå en förfrågan utan att själv ha skapat ett anbud. Du kan läsa in 1000-tals dokument för att hitta de avgörande parametrarna så som tider, ansvar med mera.  

Med ProTenderings programvara kan du förenkla och effektivisera bedömning av värdet på en affärsmöjlighet, inför ett Bid/No Bid beslut. 

Sökfraser är indelade i tre huvudkategorier: 

 1. Standardiserade sökfraser. Sökfraser som finns som förval i programvaran kan väljas till eller väljas bort efter användarens behov.    
 2. Användarspecifika sökfraser. Användare skapar sina egna sökfraser som sparas och kan användas av fler användare i inköpsprojekt.   
 3. Projektspecifika sökfraser. Användare skapar sökfraser för ett specifikt projekt som enbart sparas och används i projektet.     

Boka Demo för dig och ditt team, den digitala demon tar 20 minuter och är kostnadsfri.

 


Clock_icon_100px

Extrahera hundratals krav på en sekund. 

Spara dagar eller veckor på kravinläsning. Vår robot läser och extraherar krav från hundratals sidor.

Läs mer

Skapa transparanta anbuds formulär

Skapa transparenta RFQ-formulär

Få kraven automatiskt sammanställda i ett kalkylark med färdiga svarsalternativ.

Läs mer

Tender import circle 100px

Importera strukturerade och jämförbara anbud på sekunder

Eftersom anbudsgivarna fyller i ett formulär så importerar du dem enkelt in i fördefinierade utvärderingsmodellen. 

Läs mer

Owl_icon_100px

Utvärdera anbuden med vår avancerade algoritm

ProTendering hanterar hundratals krav med oilka vikt och uppfyllnadsnivå. Du får det presenterat i flera jämförelsevyer.

Läs mer

Laptop4HD-animated2

Komplement till era befintliga system

Fortsätt använda dina system som vanligt. ProTendering är en fristående programvara som endast koncentrerar sig på kravhantering, anbudsförfrågan och utvärdering av anbud. Vi ger dig helt enkelt ett verktyg som sparar mycket tid och förbättrar kvaliteten i denna del av processen. Läs mer här.

ProTendering_icon_100px

Vad ProTendering är

Ett fristående program som kompletterar andra program och system med det de saknar :

 • En robot (RPA) som automatiskt extraherar och sorterar krav i uppsättningsfasen.

 • Skapar modell där kraven kan bearbetas och ges viktningar. 


ProTendering_icon_100px

Vad ProTendering INTE är

Ännu ett program för hela inköpsprocessen, det som andra system redan gör bra:
 • Inbjudan och annonsering av inköp/upphandlingar.
 • Hantering av kommunikation i upphandling mellan anbudsgivare och leverantörer.
 • Tillgängliggörande av kontrakt för organisationer.
 • Hantering av beställningar och avrop.
 • Fakturahantering och betalningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man_icon_100px

Problem som ProTendering hanterar

 • Manuellt arbete.
 • Tidspress i upphandlingar.
 • Press av många parallella upphandlingar.
 • Bristande förmåga till prestandabaserad utvärdering.
 • Otydliga förfrågningsunderlag.
 • Behov av komplexa kalkylmodeller.
 • Utvärdering med lägsta pris som enda urvalskriterium.

Woman_icon_100px

Positiva konsekvenser av ProTendering

 • Bättre förståelse mellan beställare/kravställare och inköpare/upphandlare. 
 • Snabbare genomförande.
 • Mer relevanta anbud. 
 • Utrymme för innovation från leverantörer
 • Bättre utvärderingar, baserade på seniora inköpares mångåriga erfarenhet
 • Bättre förståelse hos kravställare och ledning genom tydliga resultatpresentationer.