ÄNTLIGEN ETT VERKTYG SOM FRIGÖR DIN POTENTIAL.

ProTendering digitaliserar ett område som till största del hanteras manuellt idag. Det är det första programmet som ger dig ett avancerat verktyg för att utvärdera mot Total Cost of Ownership, i stället för enbart lägsta pris. Det hanterar alla krav, även bör-krav, funktionella krav och riskparametrar. Med hjälp av Robotic Process Automation (RPA) och avancerade algoritmer kan du nu med lätthet hantera och utvärdera hundratals krav med flera uppfyllelsenivåer. Du får en tydlig bild av prestanda mot relevant kostnad för varje anbud.

TCO 2 computer

ProTendering-processen:

Mängder av dokument från kravställarna, med krav på många ställen skannas av ProTenderings robot. Kraven sorteras automatiskt in i en fördefinierad modell, där du styr kriterierna för utvärderingen.  ProTendering ger dig ett tydligt förfrågningsunderlag att skicka till anbudsgivarna tillsammans med övrig dokumentation. Det här gör det lättare för anbudsgivarna att förstå vad som efterfrågas och lämna korrekta anbud, samt minimerar risken för överprövning. Anbuden importeras automatiskt in i ProTenderings avancerade algoritm och utvärderingsmodell. I det grafiska gränssnittet bearbetar och utvärderar du anbud. Du får en tydlig överblick och därmed underlag för att fatta rätt beslut om mest relevanta anbud. Du slipper det manuella arbetet med att hitta krav i mängder av anbudsdokument samt att sammanställa dessa tillsammans med priser och kostnader i separata kalkylark.

Känner du igen de här problemen?

Inköp och upphandling blir mer och mer komplext. Samtidigt så har digitaliseringen av processen inte utvecklats i samma utsträckning som behoven. Mycket stöd finns i stöd runt kommunikation och annonsering i anbudsprocessen. Men några av de viktigaste delarna i processen utförs fortfarande huvudsakligen manuellt. Till exempel sammanställning av krav och byggande av utvärderingsmodeller i kalkylark. Ett enformigt och tidskrävande klippa/klistra-arbete innan man kan börja sortera och sätta kriterier. Många modeller blir därför för enkla för att fånga upp kriterier och parametrar som driver upphandling mot mest värdeskapande resultat.  Mycket tid går åt till detta i stället för till strategiskt arbete och att producera en transparent anbudsförfrågan. Kvaliteten och på anbuden blir därefter och anbudsgivaren kan därmed sällan erbjuda innovativa lösningar som är bättre än kravet. Utvärderingen blir också lidande. 

Det saknas moderna och avancerade verktyg för inköpare/upphandlare. Vi har utvecklat en mjukvara för att möta dessa behov.

 

Computer_PT_table_500px

“The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten."

De bevingade orden är från 1700-talet och kommer från Benjamin Franklin. De är lika aktuella idag som då och definitivt relevanta för inköp/upphandling.

Trycket på inköpare/upphandlare är idag högt. Kravställarna klagar ofta på att det tar lång tid att få det de vill ha. Ledningen vill ha låga kostnader och minskade utgifter. Det är lätt att ta till genvägen med att endast använda skall-krav och välja lägsta pris. Det är sällan det lägsta priset är det totalekonomiskt bästa valet för beställaren och kravställaren, då det inte tar hänsyn till risker eller över- respektive undervärden, och vilket kan leda till kvalitetsbrister och leveransproblem.

Antalet krav i en upphandling är ofta oöverskådliga, i de olika typer av dokument en upphandling består av. För att kunna dra rätt slutsatser i slutänden så måste processen bli korrekt och strukturerad. Ambitiösa inköpare och upphandlare måste sätta upp sina egna modeller och riskerar att hamna i "Excel Hell". Alla är inte så bevandrade eller erfarna i hur man sätter upp modeller, men även för de som är det så är det en tidskrävande process. 

Det spenderas helt enkelt för mycket tid på arbete som borde vara automatiserat. Det är här ProTendering kommer in i bilden. 

ProTendering frigör din potential som inköpare och upphandlare. Vi ger dig verktyget som markant ökar din yrkesprestation. Vår metod garanterar kvalitet, säkerhet och effektivitet.  Vi hjälper dig att spara tid genom systemstöd och automation. Vi förser dig med ett avancerat utvärderingsverktyg med matematisk modellering, baserat på erfarenheten av seniora, strategiska inköpare. Du får tydliga utvärderingar med pålitliga och transparenta resultat.

LÅT OSS FRIGÖRA DIN POTENTIAL!