Skip to content

Inköpssystemet för kravhantering och anbudsutvärdering

ProTendering digitaliserar ett område som till största del hanteras manuellt idag, processen från kravinläsning till utvärdering. Det är det första programmet som ger dig ett avancerat verktyg för att utvärdera mot Total Cost of Ownership, i stället för enbart lägsta pris. Det hanterar alla typer av krav, även bör-krav, funktionella krav och riskparametrar. Du får en tydlig bild av prestanda i varje anbud och kan välja anbud baserat på optimal prestanda mot relevant kostnad.

Fyra av vinsterna med vårt inköpssystem:

Clock_icon_100px

Extraherar hundratals krav på en sekund. 

ProTenderings robot läser in dokument, extraherar och strukturerar hundratals krav på någon sekund. Det spar tid och lägger grunden för ett bra resultat.

 

Tender import circle 100px

Färdig struktur för bearbetning.

ProTendering presenterar kraven sturkturerat för din validering och bearbetning. Det ger en tydlig och transparent RFP.

 

Evaluation-100px

Avancerad utvärderingsmodell.

Protendering har en fördefinierad utvärderingsmodell med en avancerad algoritm som visar det bästa anbudet och låter dig filtrera på olika kriterier

 

Better_100px

Ökad kvalitet, säkerhet och lönsamhet.

ProTendering förenklar användadet av BÖR-krav och FUNKTIONELLA krav så att du kan gå från lägsta pris till bäst kavlitet med lägsta livstidskostnad.

 

Laptop4HD-animated2

Komplement till era befintliga system

ProTendering är en fristående programvara som kompletterar ditt befintliga inköpssystem. Det digitaliserar kravhantering, anbudsförfrågan och utvärdering av anbud. Du använder dina vanliga verktyg och kompletterar med ProTendering för att förbättra inköpsprocessen och resultatet. Vi ger dig helt enkelt ett inköpssystem som spar tid och framför allt förbättrar kvalitén i ditt inköp.  

ProTendering_icon_100px

ProTendering är

 • Ett inköpssystem för kravhantering och anbudsutvärdering 
 • Ett fristående inköpssystem som kompletterar andra program 
 • Utrustat med en robot (RPA) som extraherar, sorterar och viktar krav 
 • Ett säkert inköpssystem, som kan användas utan internetuppkoppling 
 • Enkelt att implementera och att använda 
 • Är drivet av en avancerad algoritm för automatisk anbudsutvärdering 
 • Ett inköpssystem som möjliggör bästa relation mellan pris och kvalitet

ProTendering_icon_100px

ProTendering erbjuder

 • ProTendering erbjuder   
 • Lättlästa och exakta rapporter 
 • Tydliga beslutsunderlag 
 • Lönsamhet i hela inköpsprocessen 
 • Faktabaserad utvärdering 
 • Effektivitet med hög kvalitét  
 • Ökad kunskap och insikter 
 • Nyskapande och innovation 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ProTendering hjälper dig och din organisation att hantera

 • Manuellt arbete och tidspress i upphandlingar 
 • Många parallella upphandlingar och otydliga förfrågningsunderlag 
 • Behov av komplexa kalkylmodeller och tydliga resultatpresentationer. 
 • Bättre förståelse i teamet mellan beställare/kravställare och inköpare/upphandlare 
 • Möjlighet och utrymme för innovation för leverantörer 
SKAFFA LICENS NU

Börja använda ProTendering för bättre kravhantering och anbudsutvärdering. 
Köp licens direkt eller boka en demo för att se mer hur programmet fungerar.