Skip to content

Frigör din potential

Spara tid och förbättra resultaten med det nya digitala verktyget för processen från kravinläsning till utvärdering.

Boka Demo

Clock_icon_100px

Extrahera hundratals krav på en sekund. 

Spara dagar eller veckor på kravinläsning. Vår robot läser och extraherar krav från hundratals sidor.

Läs mer

Robot_icon_100px

Skapa transparenta RFQ-formulär

Få kraven automatiskt sammanställda i ett kalkylark med färdiga svarsalternativ.

Läs mer

Clock_icon_100px

Importera strukturerade och jämförbara anbud på sekunder

Eftersom anbudsgivarna fyller i ett formulär så importerar du dem enkelt in i fördefinierade utvärderingsmodellen. 

Läs mer

Owl_icon_100px

Utvärdera anbuden med vår avancerade algoritm

ProTendering hanterar hundratals krav med oilka vikt och uppfyllnadsnivå. Du får det presenterat i flera jämförelsevyer.

Läs mer

Laptop4HD-animated2

Works with and enhances your current systems - no changes.

Go on using your systems as usual. ProTendering is a stand alone software that concentrates only on demand handling, RFQ and evaluation. We simply provide you with a tool that saves a lot of time and enhances the quality in this part of the process. Read more

ProTendering_icon_100px

Vad ProTendering är

Ett fristående program som kompletterar andra program och system med det de saknar :

 • En robot (RPA) som automatiskt extraherar och sorterar krav i uppsättningsfasen.

 • Skapar modell där kraven kan bearbetas och ges viktningar. 


ProTendering_icon_100px

Vad ProTendering INTE är

Ännu ett program för hela inköpsprocessen, det som andra system redan gör bra:
 • Inbjudan och annonsering av inköp/upphandlingar.
 • Hantering av kommunikation i upphandling mellan anbudsgivare och leverantörer.
 • Tillgängliggörande av kontrakt för organisationer.
 • Hantering av beställningar och avrop.
 • Fakturahantering och betalningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man_icon_100px

Problem som ProTendering hanterar

 • Manuellt arbete.
 • Tidspress i upphandlingar.
 • Press av många parallella upphandlingar.
 • Bristande förmåga till prestandabaserad utvärdering.
 • Otydliga förfrågningsunderlag.
 • Behov av komplexa kalkylmodeller.
 • Utvärdering med lägsta pris som enda urvalskriterium.

Woman_icon_100px

Positiva konsekvenser av ProTendering

 • Bättre förståelse mellan beställare/kravställare och inköpare/upphandlare. 
 • Snabbare genomförande.
 • Mer relevanta anbud. 
 • Utrymme för innovation från leverantörer
 • Bättre utvärderingar, baserade på seniora inköpares mångåriga erfarenhet
 • Bättre förståelse hos kravställare och ledning genom tydliga resultatpresentationer.

SKAFFA LICENS NU

Börja använda ProTendering och frigör tid för mer strategiskt arbete.

Köp Nu