Skip to content

Inköpssystem för kravhantering och anbudsutvärdering

Spara tid och förbättra resultaten med ett nytt digitalt inköpssystem som hanterar processen från kravinläsning till utvärdering.

Boka Demo

! New! 100pxNyhet – Vårt inköpssystem i svensk version

ProTenderings nya version, med både svenska och engelska som programspråk har nu lanserats. Svenska som tillval är inte den enda nyheten. Några av de andra nya intressanta funktioner är; filtrering vid anbudsutvärdering, filtrera efter anbudsgivare och kravets viktning. Inköpssystemet erbjuder stora fördelar för dig som enskilde användare och för din organisation. Spar tid, förbättra kvalitén och minska kostnaderna. Boka en Demo för mer ta reda på mer eller köp ProTendering

Köp Nu 
Boka Demo

Clock_icon_100px

Extrahera hundratals krav på en sekund. 

Spara dagar eller veckor på kravinläsning. Vår robot läser och extraherar krav från hundratals sidor.

Läs mer

Skapa transparanta anbuds formulär

Skapa transparenta RFQ-formulär

Få kraven automatiskt sammanställda i ett kalkylark med färdiga svarsalternativ.

Läs mer

Tender import circle 100px

Importera strukturerade och jämförbara anbud på sekunder

Eftersom anbudsgivarna fyller i ett formulär så importerar du dem enkelt in i fördefinierade utvärderingsmodellen. 

Läs mer

Owl_icon_100px

Utvärdera anbuden med vår avancerade algoritm

ProTendering hanterar hundratals krav med oilka vikt och uppfyllnadsnivå. Du får det presenterat i flera jämförelsevyer.

Läs mer

Laptop4HD-animated2

Komplement till era befintliga system

Fortsätt använda dina system som vanligt. ProTendering är en fristående programvara som endast koncentrerar sig på kravhantering, anbudsförfrågan och utvärdering av anbud. Vi ger dig helt enkelt ett verktyg som sparar mycket tid och förbättrar kvaliteten i denna del av processen. Läs mer här.

ProTendering_icon_100px

Vad ProTendering är

Ett fristående program som kompletterar andra program och system med det de saknar :

 • En robot (RPA) som automatiskt extraherar och sorterar krav i uppsättningsfasen.

 • Skapar modell där kraven kan bearbetas och ges viktningar. 


ProTendering_icon_100px

Vad ProTendering INTE är

Ännu ett program för hela inköpsprocessen, det som andra system redan gör bra:
 • Inbjudan och annonsering av inköp/upphandlingar.
 • Hantering av kommunikation i upphandling mellan anbudsgivare och leverantörer.
 • Tillgängliggörande av kontrakt för organisationer.
 • Hantering av beställningar och avrop.
 • Fakturahantering och betalningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man_icon_100px

Problem som ProTendering hanterar

 • Manuellt arbete.
 • Tidspress i upphandlingar.
 • Press av många parallella upphandlingar.
 • Bristande förmåga till prestandabaserad utvärdering.
 • Otydliga förfrågningsunderlag.
 • Behov av komplexa kalkylmodeller.
 • Utvärdering med lägsta pris som enda urvalskriterium.

Woman_icon_100px

Positiva konsekvenser av ProTendering

 • Bättre förståelse mellan beställare/kravställare och inköpare/upphandlare. 
 • Snabbare genomförande.
 • Mer relevanta anbud. 
 • Utrymme för innovation från leverantörer
 • Bättre utvärderingar, baserade på seniora inköpares mångåriga erfarenhet
 • Bättre förståelse hos kravställare och ledning genom tydliga resultatpresentationer.

SKAFFA LICENS NU

Börja använda ProTendering och frigör tid för mer strategiskt arbete.

Köp Nu