VÅR MISSION ÄR ATT BOOSTA DIN PRESTATION!

Skulle du vilja lägga mindre tid på att leta och sortera krav, och istället lägga mer tid på strategiskt arbete och bättre utvärdering? Skulle du vilja ha ett verktyg som gjorde dig till en ännu bättre inköpare? Det ville vi och det är därför som vi har skapat ProTendering. Följ oss så får du snart möjligheten att uppleva en revolutionerande programvara som kommer att boosta din prestation.

ProTendering Start Screen
DO YOU TOO RECOGNIZE THESE PROBLEMS?

Tendering is becoming more and more complex. However, digitalization of the procurement process has not developed to match the requirements. Some of the most crucial parts of the process are still
performed manually. For example, reading numerous documents and extracting the demands. Tedious copy/paste before getting to the point where you can start to sort and define. Much time is spent on this, rather than on strategic issues and producing concise/transparent RFQs. Evaluating the performance and quality of the bids also suffers from this. 

There is a lack of advanced and modern tools for purchasers. We are developing the software to meet these needs.

DEN BITTRA EFTERSMAKEN AV DÅLIG KVALITET VARAR LÄNGRE ÄN SÖTMAN AV LÅGT PRIS.

Trycket på inköpare ät högt. Kravställarna klagar ofta på att det tar lång tid att få det de behöver. Ledningen vill ha låga kostnader och minskade utgifter. Det är lätt att börja ta genvägar för att snabbt sy ihop inköpet, genom att bara använda skall-krav. Det påverkar utvärderingen av anbuden och ökar i slutänden risken för leverans-och kvalitetsproblem.

 Utvärdering är ingen lätt uppgift, då det kan finnas hundratals krav. För att kunna dra rätt slutsats så måste man kunna strukturera processen på rätt sätt. Ambitiösa inköpare måste skapa sina egna utvärderingsmodeller och riskerar att hamna i ”Excell Hell”. Inte alla har kunskapen att sätta upp modellerna rätt, och de för de som kan så är det fortfarande oerhört tidskrävande.

 Det spenderas helt enkelt alldeles för mycket tid och kraft på aktiviteter som borde vara automatiserade och utföras med systemsupport. Det är här som ProTendering kommer in i bilden.

 Vår metod garanterar kvalitet, säkerhet och effektivitet. Den förser dig med ett verktyg som förbättrar din prestation och ger pålitliga och transparanta resultat. Vi hjälper dig att spara tid genom systemsupport och automation i den initiala fasen. Vi förser dig med resultaten genom en utvecklad utvärderingsmodell. Det uppnås genom en kombination av digitalisering och matematiska modeller, baserat på kunskaper från seniora strategiska inköpare.

 Låt oss boosta din prestation.