Skip to content

Produkt

Vinsterna för ditt arbete

Marknadens effektivaste inköpssystem.

ProTendering erbjuder en attraktiv lösning för att effektivisera inköpsprocessen från kravdokument till utvärdering av anbud. Resultatet för inköpet möjliggör kostnadsbesparing både på kort och på lång sikt. Genom att digitalisera och automatisera inköpsprocessen kan du som användare spara betydande tid och resurser samt att knyta inköparen och kravställaren närmare varandra för ett varaktigt resultat för ert inköp.

"Maximera Inköpsprocssen med ProTendering: Automatisera, Optimera och Effiktivisera"

Nyckelfördelar med ProTendering:

Förbättrad kvalitet och ökad kontroll: Genom att få kraven färdigsorterade för genomgång kan användarna enkelt identifiera eventuella motstridiga eller orimliga krav. Detta möjliggör en effektiv dialog med kravställaren för att klargöra och hantera eventuella frågor eller oklarheter. 

Automatisk skapande av RFP: ProTendering genererar automatiskt en Request for Proposal (RFP) i programvarans kalkylark, vilket sparar användarna från att manuellt behöva skapa dessa dokument. Detta bidrar till att standardisera processen och minimera risken för fel. 

Effektiv utvärdering av anbud: Genom att anbuden kommer tillbaka i samma form kan ProTenderings avancerade algoritm snabbt och exakt peka ut det bästa anbudet enligt användarens kriterier. Detta sparar tid och ger användarna möjlighet att fokusera på att analysera och jämföra de viktigaste parametrarna. 

Möjlighet till anpassning och flexibilitet: Du som användare har möjlighet att validera och styra processen enligt dina behov och preferenser. Dessutom kan ni sortera och jämföra anbuden efter olika parametrar för att säkerställa att de väljer den mest fördelaktiga lösningen för deras organisation. Win-Win 

Tidsbesparingar: Genom att automatisera inläsningen och extraheringen av krav minskas tidsåtgången avsevärt, vilket normalt kan ta dagar. Det sparar användarna värdefull tid och möjliggör en snabbare inköpsprocess. 

Genom att använda ProTenderings programvara kan organisationer inte bara effektivisera sin inköpsprocess utan också förbättra kvaliteten på de slutliga avtalen genom en noggrannare utvärdering av krav och anbud. Detta leder i sin tur till en bättre Total Cost of Ownership (TCO) och ni kan enkelt ta ha hänsyn till finansiella krav, hållbarhet, säkerhet och innovation i ert övergripande resultat för organisationen. 

Efficiency_1 _1000px

Vinsterna med inköpssystemet ProTendering:

  • ProTenderings robot läser in dokument, extraherar och strukturerar hundratals krav på någon sekund. 
  • ProTendering  bearbetar och presenterar kraven strukturerat för din validering och bearbetning.  
  • Protendering har en fördefinierad utvärderingsmodell med en avancerad algoritm som visar det bästa anbudet och låter dig filtrera på olika kriterier. 
  • ProTendering ökar kvalitet, säkerhet och lönsamhet. 
  • ProTendering förenklar hur man använda SKA, BÖR och FUNKTIONELLA -krav så att du kan gå från lägsta pris till bäst kvalitét med lägsta livstidskostnad. 
  • ProTendering för inköpsprocessen från kravdokument till utvärdering av anbud är en effektiv och användarvänlig process.  
  • ProTendering har enkla och tydliga rapporter. 
Shinkansen 1200px

Vinsterna med ökad snabbhet och säkrare resultat blir ännu tydligare vid stora och komplicerade inköp. 


Börja använda ProTendering för bättre kravhantering och anbudsutvärdering.