WHITEPAPERS

Whitepaper

IS PERFORMANCE BASED PROCUREMENT THE NEXT STEP FOR DIGITALISATION?

En genomgång av vilken digitalisering vi kan förvänta oss inom inköp och upphandling i en nära framtid. (Engelska) 

Breaking-the-low-bid-paradigm

BREAKING THE LOW BID PARADIGM!

Vår mångåriga erfarenhet från inköpsverksamhet är att "lägsta pris" strikt baserat på skall-krav är en svag metod. Varför är det så och hur kan du göra annorlunda? Beställ vårt whitepaper och ta reda på det! (Engelska). 

Kravuppfyllnad_400px-h

KRAVHANTERING – DRIVER MOT INNOVATION ELLER GAMMAL LÖSNING?

Öppnar er kravhantering för innovation och förnyelse eller driver den mot gamla lösningar? Hur kan man göra för att förändra och förnya? (Only in swedish)

TCO_small

TCO: 

TOTAL COST OF OWNERSHIP - TOTAL ÄGARKOSTNAD - 
ELLER ATT SE BORTOM INKÖPSPRISET

Om man väljer det lägsta produktpriset kan man då vara säker på att man faktiskt har valt det mest kostnadseffektiva alternativet? Hur gör man för att få fram summan av alla livstidskostnader för en produkt? (Only in swedish)