Skip to content

Whitepapers

Next step Linkedin ProTendering

IS PERFORMANCE BASED PROCUREMENT THE NEXT STEP FOR DIGITIZATION?

En genomgång av vilken digitalisering vi kan förvänta oss inom inköp och upphandling i en nära framtid. (Engelska) 
 

Breaking the low paradigm

BREAKING THE LOW BID PARADIGM!

Vår mångåriga erfarenhet från inköpsverksamhet är att "lägsta pris" strikt baserat på skall-krav är en svag metod. Varför är det så och hur kan du göra annorlunda? Beställ vårt whitepaper och ta reda på det! (Engelska). 

Kravhantering Linkedin

KRAVHANTERING – DRIVER MOT INNOVATION ELLER GAMMAL LÖSNING?

Öppnar er kravhantering för innovation och förnyelse eller driver den mot gamla lösningar? Hur kan man göra för att förändra och förnya? 

TCO Linkedin ProTendering

TOTAL COST OF OWNERSHIP -
TOTAL ÄGARKOSTNAD - 

ELLER ATT SE BORTOM INKÖPSPRISET

Om man väljer det lägsta produktpriset kan man då vara säker på att man faktiskt har valt det mest kostnadseffektiva alternativet? Hur gör man för att få fram summan av alla livstidskostnader för en produkt? 

DuPont Linkedin

WHAT IS THE DUPONT ANALYSIS AND WHAT DOES IT TELL YOU?

DuPont analysis is a useful way and technique to look at two ratios, ROA and ROE. (Engelska)

HUR STÄLLER MAN KRAVUPPFYLLNAD OCH FUNKTIONELLA KRAV MOT PRIS?

HUR STÄLLER MAN KRAVUPPFYLLNAD OCH FUNKTIONELLA KRAV MOT PRIS?

Med förutsägbar metodik kan man säkra ”mer rätt än fel” och att leverantörernas olikheter faktiskt värderas för att söka rätt affär.

VARFÖR HANTERAS LEVERANTÖRSRISKER SÅ SÄLLAN I UPPHANDLING?

VARFÖR HANTERAS LEVERANTÖRSRISKER SÅ SÄLLAN I UPPHANDLING?

Hur kan man hantera risker som är mindre troliga men som om de inträffar helt skulle förändra val av leverantör i upphandling. Vilka risker är relevanta att ta?

SAFETY DATA SHEET FOR PROTENDERING

SAFETY DATA SHEET FOR PROTENDERING

This sheet goes through the IT-safety aspect of our software. If you must go through your IT department to install, it might make the process faster if you pass this to them.

(Engelska)