OM PROTENDERING

Vi är just nu en startup på KTH Innovation. Vårt digitala verktyg kommer att hjälpa inköpare och inköpsorganisationer att förbättra resultaten, till en kostnad så låg att vi kommer att bli standarden för professionell inköpsverksamhet – i världen! På engelska: ProTendering 

PROTENDERING
Vårt ursprung

ProTendering är fött ur insikterna hos två seniora inköpare, om hur man drastiskt kan förbättra RFQ-processen och utvärderingen av anbuden. Och på ett sätt som är användbart för alla. 

VAD VI GÖR
 • Vi sparar tid
 • Vi är en booster för varje inköpares prestation. 
 • Vi ger inköp ”mest pang för pengarna” i stället för ”lägsta pris – dålig kvalitet – problem”. 

 

 

VAD VI ÄR

Ett specialiserat verktyg för inköpare

 • Automatiserat stöd av kravstrukturer i uppsättningen av upphandlingsprojekt och i utvärderingsmodellen. 
 • Robotiserad import och utvärdering av anbud från flera leverantörer. 
Ett fristående verktyg
 • Används tillsammans med och kompletterar existerande upphandlingsprocesser och mjukvaror.

 • Oberoende av process och digital support. 

 • Säkert – Oberoende av moln eller brandväggar – plugin-lösning i existerande IT-säkerhetsmiljöer.

VAD VI INTE ÄR 

Ännu ett program för upphandlingsprocessen, som andra redan gör bra: 

 • Kommunikation och hantering av leverantörer.

 • Inbjudningar och utannonsering av kommande upphandlingar

 • Hantering av anbud och ordergång