Skip to content

Utbildning

från ProTendering

Den kompletta boken för moderna upphandlingsmetoder.

Book-on-table-800PX

ProTenderings mission är att förbättra inköp och upphandling radikalt. Att skapa ett digitalt verktyg för betydligt bättre kravhantering är det stora steget. Men utan god kunskap får man inte ut det bästa ur någonting. Därför kände John Murray och Peter Sandberg ett behov av att dela med sig av sina seniora erfarenheter och kunskaper till både nya i yrket och alla som vill ta ett steg framåt i sin yrkeskunskap. Boken heter "Upphandlingsmetoder; för värdebaserade, kvalitets- och innovationsdrivna inköp. Plus lite till." och finns att beställa bland annat på Ad Libris. 

Bli inspirerad av insikter och tips om inköp av talare. 

Speech_800px

Ett annat sätt att ta ett steg framåt är att lyssna på erfarna och seniora inom yrket. John Murray and Peter Sandberg har årtionden inom inköp och upphandling men framförallt brinner de fortfarande för att lyfta nivån på inköpsprocessen. Även att få in hållbart och cirkulärt tänkande i processen eftersom det är en angelägen nödvändighet. Deras tal är mycket uppskattade. De har en del färdiga anföranden men kan också anpassa till ett speciellt ämne inom upphandling.
Kontakta oss för att ta reda på mer

John Murray

John-800px

John är utbildad kemiingenjör från KTH. Hans examensarbete handlade om teknisk kravställning inför upphandling av avancerat processberäkningsprogram för Vattenfall. Där började han även sin karriär med just processberäkningar för LCC-baserad utvärdering av förgasningskraftverk samt framtagning av tekniska kravbilagor till dessa. 

Karriären på Vattenfall fortsatte i 30 år, via teknisk riskhantering som övergick till ekonomisk riskhantering av investerings och förvärvsprojekt, till försäljning mot tung industri av process och energieffektivisering, som innebar mycket tekniska kravhantering inför upphandlingar.

2005 blev John formligen ”hittad i en korridor” och tillfrågad om han ville ta rollen som inköpschef för kärnkraft, vattenkraft och vindkraft. Trots avsaknad av praktisk inköpserfarenhet visade det sig vara en ”match made in heaven”. All tidigare erfarenhet av teknisk kravhantering, LCC beräkningar, beräknings och programmeringskompetens, tillsammans med affärsmannaskap från försäljning, visade sig vara helt rätt grund för att driva utveckling av upphandling.

Under sina år inom inköp arbetade John mycket med coachning inom utvärdering, utveckling av metoder för kravhantering och anbudsutvärdering och drev själv många komplexa upphandlingar, främst inom tjänsteinköp och investering. Tidigt fick John fatta beslut om leverantörsval i andras upphandlingar i beslutsunderlag med fokus på lägsta pris, men och såg direkt brister i värdebaserad, TCO fokuserad upphandling. 

2019 valde John att lämna Vattenfall för att starta konsultverksamhet med fokus på förhandlingsutbildning. Bara dagar efter att ha lämnat Vattenfall satt han ner med Peter Sandberg och de båda frågade sig ”hur svårt kan det vara” att ta fram det inköpsstöd de båda saknat i alla år, för att driva bort från pris som huvudsakligt urvalskriteria till upphandling mot funktion, kvalitet, med riskhantering till relevant pris. Det var starten av utvecklingen av ProTendering och resten ”är historia”.

Nu arbetar John som inköpskonsult inom investeringsupphandling på ett stort läkemedelsbolag parallellt med att han tillsammans med Peter driver utveckling av ProTendering som stöd för inköpare med visionen att lyfta upphandling till värden över lägsta inköpspris.

Peter Sandberg

Peter-800px

Peter har mer än 30 års erfarenhet av försörjningskedjan och projektledning och har sedan 1999 specifikt verkat inom inköpsskrået i alla förekommande roller och nivåer. Inköpskarriären började som produktionsplanerare och råvaru- och produkt-avropare 1999 inom ett litet norskt oljebolag, som vi kan kalla Statoil. Från 2001 arbetade Peter främst med inköpskategoriseringar och strategiskt inköp av FMCG (Fast Moving Consumer Goods), råvaror inom smörjmedelstillverkning. Där var främst kravhantering inom logistik och utvärdering av smarta funktionella lösningar det som drev affären. Från 2008 arbetade Peter främst med strategiskt inköp av additiv och kemikalier där den långsiktiga planeringen och leverantörsrelationen prioriterades. Genomförda upphandlingar värderades enligt principen för värdebaserad upphandling.

Från 2011 var Peter djupt involverad i utbyte och ersättning av ERP system i en internationell koncern. I denna roll kom förståelsen och insikten av behovet för digitalt systemstöd i upphandlingsprocessen från Source to Pay (S2P).

Peter lämnade olja och petrokemi 2013 för att i stället arbeta inom läkemedelsindustrin, papper & massa industrin samt energisektorn. Skillnaden mellan branscherna ligger främst i olika fokus mellan kostnad, kvalitet och säkerhet. Kravhantering och processen för anbudsutvärdering var dock slående lika, med samma manuella utmaningar.

Under sin inköpskarriär har Peter till stor del arbetat med utveckling, konfiguration, implementation och utbildning inom ERP system samt process och organisationsutveckling inom inköpsorganisationer och där igenom fått stor erfarenhet av att arbeta i flerspråkiga och mångkulturella team i Scandinavian, Europa och Asien.

Peters främsta drivkrafter är att ändra inköpsarbetet från SKALL-krav och lägsta pris till värdebaserad upphandling samt att öka kvaliteten på inköpsarbetet genom automation och systemstöd för manuella aktiviteter och därigenom kunna frigöra tid till de värdeskapande aktiviteter som ofta försakas på grund av tidsnöd inom inköp och upphandling.

Peter verkar idag som frilansande inköpskonsult inom energisektorn parallellt med att driva en start-up tillsammans med John för utveckling av programvaran ProTendering.

Få inspiration

Det är alltid en bra idé att få mer insikter och kunskap